اسلامي معلومات

الوتونکی مسلمان انسان

الوتونکی مسلمان انسان ژباړه: عبید موسم مشهور مسلمان ساينس پوه ابوالقاسم عباس بن فرناس چې په ۸۱۰ عیسوي کال په اندلس یا اوسنی spin هسپانیا کې زېږېدلی او په ۸۸۷ عیسوي کال هملته وفات شو. هغه غوښتل چې داسې یو …

نور وګورئ
   

.دلته راسره یو ځای شئ